Chương trình tham quan học hỏi và tập huấn chuyên đề: “Bồi dưỡng công tác đấu thầu cho đối tượng điều dưỡng, kỹ thuật viên quản lý và nâng cao năng lực về chăm sóc dinh dưỡng lâm sàng”

Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về công tác đấu thầu cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên quản lý và giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các khoa phòng trong bệnh viện. Ngày 9-10 tháng 12, bệnh viện thành phố Thủ Đức tổ chức chương trình tham quan học hỏi và tập huấn chuyên đề:” Bồi dưỡng công tác đấu thầu cho đối tượng điều dưỡng kỹ thuật viên quản lý và nâng cao năng lực về chăm sóc dinh dưỡng lâm sàng” do TS.BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc điều hành bệnh viện điều phối và các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên quản lý đang làm việc tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức.
Chương trình gồm 2 bài báo cáo: “Nâng cao năng lực về dinh dưỡng lâm sàng dành cho đối tượng điều dưỡng/ kỹ thuật viên quản lý” do ThS. BS Lê Thuận Linh – Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế trình bày và “Kiến thức về công tác đấu thầu lĩnh vực trang thiết bị y tế” do ThS. Vương Thị Sinh trình bày.
Cuối chương trình các điều dưỡng, kỹ thuật viên quản lý đã sôi nổi thảo luận các câu hỏi liên quan đến dinh dưỡng lâm sàng và đấu thầu lĩnh vực trang thiết bị y tế. Bệnh viện thành phố Thủ Đức thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý nói riêng và toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện nói chung.