Hội nghị viên chức, người lao động Bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2024

Ngày 27/12, Bệnh viện thành phố (TP) Thủ Đức tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức; TS.BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện; BS CKII Hoàng Văn Dũng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc bệnh viện cùng 227 đại biểu được triệu tập, đại diện cho gần 1.570 cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động bệnh viện năm 2024; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch cũng giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động đối với nội dung thuộc thẩm quyền và bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Để thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Tại hội nghị, đại diện Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện, phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện. Đại diện lãnh đạo các khoa/phòng/đơn vị trực thuộc bệnh viện thực hiện đăng ký thi đua năm 2023. Các đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất 100% nội dung dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Dịp này, Bệnh viện đã khen thưởng 10 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hội thi, phong trào thi đua năm 2023.