Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024

Hội nghị diễn ra vào ngày 23/01 nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phong trào thi đua năm 2023.
Hội nghị gồm các báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
– Thảo luận, góp ý báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
– Công bố Quyết định khen thưởng:
+ Khen thưởng tập thể
+ Khen thưởng Cán bộ công đoàn
+ Khen thưởng Đoàn viên công đoàn
Cuối chương trình là chương trình chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Tết cho các Tổ công đoàn và Cán bộ công đoàn.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cũng đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024.