BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC KHAI GIẢNG LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT KHÓA 1 NĂM 2022

Ngày 10/3/2022, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã khai giảng lớp siêu âm tổng quát khóa 1 năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như cập nhật kiến thức về siêu âm tổng quát. Nội dung khóa học với 460 tiết, trong đó có 92 tiết lý thuyết và 368 tiết thực hành, do đội ngũ bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện thành phố Thủ Đức giảng dạy.

Thời gian đào tạo 6 tháng từ ngày 10/3  đến 09/9/2022, với các chuyên đề: đại cương về chẩn đoán siêu âm, siêu âm gan – đường mật – tụy – ống tiêu hóa …, nguyên lý siêu âm doppler, siêu âm tim mạch cơ bản.

Chương trình và tài liệu đào tạo “siêu âm tổng quát”  được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo quyết định 1845/ QĐ- SYT ngày 29/3/2021. Cuối khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ siêu âm tổng quát 06 tháng.