Lưu trữ Danh mục: Chiêu sinh khóa mới

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp “Chăm sóc da cơ bản”

Đối tượng chiêu sinh: Nhân viên y tế: Bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ [...]

THÔNG BÁO
Về việc phối hợp tuyển sinh Lớp Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế Khóa XI năm 2024

*** Căn cứ công văn số 56/ĐHYTCC-QLĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Trường [...]

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa III năm 2023

Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ Hình thức đào tạo: Tập trung Thời lượng học: [...]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHOÁ 3 NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHÓA [...]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC SIÊU ÂM TỔNG QUÁT KHÓA 2
NĂM 2022

Bệnh viện thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh lớp [...]

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC KHAI GIẢNG LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT KHÓA 1 NĂM 2022

Ngày 10/3/2022, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã khai giảng lớp siêu âm tổng [...]

CHIÊU SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ KHÓA 02

Đối tượng đăng ký: Bác sĩ Y khoa Số lượng học viên: 20 học viên/Khóa [...]

Đăng ký lớp siêu âm tổng quát

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như cập nhật kiến thức về siêu [...]