Đào tạo - NCKH

THÔNG BÁO
Về việc phối hợp tuyển sinh Lớp Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế Khóa XI năm 2024

*** Căn cứ công văn số 56/ĐHYTCC-QLĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Trường [...]

Thông báo
Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa IV

Căn cứ Công văn số 100/BYT-K2ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Vụ trưởng [...]

Mẫu đơn xin đi hội nghị

3141_Mau-Don-xin-di-hoi-nghi

Điều dưỡng – Đơn xin dự thi

ĐD – ĐƠN DỰ THI

Điều dưỡng – Đơn đề xuất nhân viên đi học

ĐD – ĐƠN ĐỀ XUẤT ĐI HỌC

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “Siêu âm tổng quát” khóa III năm 2023

Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ Hình thức đào tạo: Tập trung Thời lượng học: [...]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHOÁ 3 NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHÓA [...]

Đối tượng khác – Đơn đi học ngắn hạn

ĐỐI TƯỢNG KHÁC – ĐƠN ĐI HỌC NGẮN HẠN

Đối tượng khác – Đơn đi học dài hạn

ĐỐI TƯỢNG KHÁC – ĐƠN ĐI HỌC DÀI HẠN.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC SIÊU ÂM TỔNG QUÁT KHÓA 2
NĂM 2022

Bệnh viện thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh lớp [...]

Bác sĩ – Đơn xin đi học dài hạn

BS – ĐƠN ĐI HỌC DÀI HẠN

Bác sĩ – Đơn xin đi học ngắn hạn

BS – ĐƠN HỌC NGẮN HẠN

THÔNG BÁO Tiếp nhận học viên đăng ký thực hành chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại bệnh viện

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thông báo tiếp nhận học viên đăng ký thực [...]

Điều dưỡng – Đơn xin đi học dài hạn

ĐD – ĐƠN ĐI HỌC DÀI HẠN

Điều dưỡng – Đơn xin đi học ngắn hạn

ĐD – ĐƠN HỌC NGẮN HẠN

Bác sĩ – Đơn xin dự thi

BS – ĐƠN DỰ THI

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC KHAI GIẢNG LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT KHÓA 1 NĂM 2022

Ngày 10/3/2022, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã khai giảng lớp siêu âm tổng [...]

CHIÊU SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ KHÓA 02

Đối tượng đăng ký: Bác sĩ Y khoa Số lượng học viên: 20 học viên/Khóa [...]

Thủ Đức có bệnh viện quận đầu tiên cả nước được giao nhiệm vụ ‘chỉ đạo tuyến’

TTO – Từng là “hiện tượng của ngành y tế”, nay Bệnh viện quận Thủ [...]

Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức – Điểm thực tập chương trình đào tạo Áp dụng hệ thống tinh gọn Lean trong ngành dịch vụ

Ngày 19-23/09/2016, Chương trình đào tạo ‘Áp dụng hệ thống tinh gọn Lean trong ngành [...]

Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức đồng tổ chức Hội nghị “Năng lực Sức khỏe Châu Á lần thứ 7”

VNHN  VNHN – Đây là một chương trình hội nghị khoa học tầm cỡ quốc [...]

Đăng ký lớp siêu âm tổng quát

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như cập nhật kiến thức về siêu [...]

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VINH DỰ LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT BÁO CÁO VIÊN TRẺ XUẤT SẮC NHẤT TẠI HỘI NGHỊ TIM MẠCH CHÂU Á

Do đại dịch trên toàn thế giới nên chương trình hội nghị tim mạch châu [...]