CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thông báo Bảo trì

Phòng Công nghệ thông tin xin trân trọng thông báo:

Nội dung: Bảo trì toàn bộ Trang Thông tin Bệnh viện benhvienthuduc.vn

Thời gian: Từ 11h30 Thứ sáu ngày 22/06/2018 đến 24h00 Thứ sáu ngày 22/06/2018

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, các trang liên kết khác vẫn hoạt động bình thường.

Sau thời gian bảo trì, hệ thống sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Trân trọng cảm ơn,

Phòng Công nghệ thông tin